Dla kogo

Dla kogo

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Obecnie badacze skuteczności neuroterapii podejmują najwięcej badań dotyczących leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, ADD) oraz leczenia zaburzeń uczenia się, a także zaburzeń zachowania u dzieci.

 

Komu polecamy treningi EEG Biofeedback?

 

- Dzieciom i młodzieży pragnącej polepszyć swoje wyniki w nauce (ważne egzaminy, testy, nowe etapy w edukacji) oraz dzieciom z problemami w nauce - ADHD, ADD, dysleksja.

- Dorosłym funkcjonującym w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie uwagi i podejmowanie szybkich decyzji: sportowcy, przedsiębiorcy, lekarze).

- Dzieciom i dorosłym, u których konieczne jest korygowanie dysfunkcji mózgowych, powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów: udary - afazje, mózgowe porażenie dziecięce, urazy czaszki, niedokształcenie mowy.

 

Osobom zdrowym proponujemy treningi relaksacyjne, kreatywności, odporności na stres, koncentracji, zwiększania możliwości poznawczych.


 

Badania naukowe


Badania naukowe dowodzą, że biofeedback jest skuteczny w terapii wielu zaburzeń somatycznych i psychicznych:

 

 • ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
 • impulsywność,
 • ADD,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
 • problemy w uczeniu się i zapamiętywaniu, motywacji i koncentracji uwagi
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia lękowe i fobie,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • wstydliwość i trema,
 • migreny,
 • niska odporność na stres,
 • zgrzytanie zębami (bruksizm),
 • jąkanie,
 • zespół Tourette’a (tiki),
 • obniżenie nastroju, zespół chronicznego zmęczenia,
 • moczenie nocne,
 • enkopreza.

« powrót do strony głównej